Produkty a služby

ilustracnyilustracnyilustracny


Kompletné energetické celky – návrh, konštrukcia, výstavba a uvedenie do prevádzky kompletných energetických celkov s elektrickým výkonom do 150 MW, v kombináciách podľa želania zákazníka. Okrem tradičných palív (plynné, kvapalné) sa konštruujú aj energetické celky spaľujúce biomasu – drevná štiepka, rýchlo rastúce dreviny, slama, energetické plodiny, príp. iný druh alternatívnych palív.

Kompletné energetické celky môžu byť tvorené zoskupením niekoľkých dielčích komponetov – parná turbína, spaľovacia turbína, parný kotol. Okrem dodávok kompletných energetických celkov je možná dodávka jednotlivých zariadení samostatne.

Parné turbíny – kondenzačné, protitlakové, odberové, do celkového výkonu 70 MW. Od návrhu, projekciu, realizáciu až po samotné odovzdanie kompletného energetického celku, revízie, servis, rekonštrukcie, inovácie, dodávka náhradných dielov.

Spaľovacie turbíny – spaľovacie turbíny vrátane príslušenstva, revízie, servis, modernizácia, zvýšenie výkonu spaľovacej turbíny, diagnostika, dodávky náhradných dielov, zníženie emisií. Výkonové rady do celkového výkonu 80 MW. Príslušenstvo: kotly, regeneračné výmenníky, olejové systémy, palivové systémy, systém merania a regulácie, spalinové klapky, rotory a ich časti, lopatkovanie a ostatné náhradné diely.

Parné kotly – výroba tzv. zelenej energie spaľovaním drevnej štiepky, slamy, biomasy, bagassu. Výroba a dodávka kotlov spaľujúcich kvapalné a plynné palivá, hnedé a čierne uhlie, technologické plyny, odpadné teplo (utilizačné kotly).


  Služby

diagnostika strojov, posúdenie životnosti

merania - emisie, vibrácie

meranie stavu ložísk