baner logo
baner logo
Produkty a služby

ilustracnyilustracnyilustracny


Kompletné energetické celky
Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku energetických celkov v rámci, ktorých je možné dodať rôzne typy parných turbín z produkcie spoločnosti EKOL. Parné turbíny sú navrhované a dodávané podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Pri dodávke energetických celkov na kľúč naša spoločnosť zabezpečuje návrh, konštrukciu, výstavbu, nastavenie manažmentu, zaškolenie personálu zákazníka a uvedenie do prevádzky kompletných energetických celkov s elektrickým výkonom do 70MW v kombináciách podľa želania zákazníka.

Okrem tradičných palív (plynné, kvapalné) sa konštruujú aj energetické celky spaľujúce biomasu – drevná štiepka, rýchlo rastúce dreviny, slama, energetické plodiny, príp. iný druh alternatívnych palív. Okrem dodávok kompletných energetických celkov je možná dodávka jednotlivých zariadení samostatne.

Parné turbíny
Naša spoločnosť zabezpečuje kompletnú generálnu dodávku parných turbín (kondenzačné, protitlakové, odberové do výkonu 70MW) a strojovní. GO turbín je realizovaná od návrhu cez projekciu, zabezpečenie výroby s dohľadom v rámci systému riadenia, dodávky a montáže zariadenia, realizáciu až po samotné odovzdanie kompletného energetického celku. Taktiež realizujeme servis, opravy, dodávku náhradných dielov a modernizáciu turbín.

Kotle
Ako spoločnosť EKOL ponúkame svojim zákazníkom nielen dodávku tepelných celkov spaľujúcich kvapalné a plynné palivá, hnedé a čierne uhlie, technologické plyny, odpadné teplo (utilizačné kotly), ale aj komplexnú generálnu opravu kotolní na výrobu tzv. zelenej energie spaľovaním drevenej štiepky, slamy, biomasy a bagassu.

Spaľovacie turbíny
Ako spoločnosť EKOL sme schopní zabezpečiť servis pre spaľovacie turbíny typu GT 750 a ST1CH.

Služby ktoré realizujeme:

  • diagnostika strojov, posúdenie životnosti
  • merania - emisie, vibrácie
  • meranie stavu ložísk
  • boroskopia vnútorných priestorov zariadení