O nás


montáž

Firma EKOL zaisťuje projekciu a výrobu energetických zariadení podľa potrieb zákazníka. Pôsobí najmä v oblasti energetiky, teplárenského priemyslu, papierenského priemyslu, cukrovarníctva, poľnohospodárstva, chemického či plynárenského priemyslu.

Spoločnosť EKOL, spol. s r.o. Martin bola založená v roku 1996 ako dcérska spoločnosť EKOL spol. s r.o., Brno (www.ekolbrno.cz) a zastrešuje najmä slovenský trh.

Základným sortimentom je dodávka parných a spaľovacích turbín, parných kotlov, kotolní, ako i celých energetických celkov. Okrem kompletného záručného aj pozáručného servisu pre parné a spaľovacie turbíny, zabezpečujeme i diagnostiku turbín a ich inováciu resp. prestavbu. Výroba a dodávka turbín a náhradných dielov je realizovaná prostredníctvom výrobného závodu v EKOL energo, s.r.o., Brno (www.ekolenergo.cz).

Stavba strojov s mechanickým pohonom

Vývoj, konštrukcia, projekcia, výroba, montáž a opravy rotačných strojov s mechanickým pohonom, vrátane ich príslušenstva

Obchodná činnosť

Výroba elektrickej energie

Montáž, oprava a údržba elektrických a plynových zariadení

Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení