baner logo
baner logo

O nás


montáž

Spoločnosť EKOL spol. s r. o. Martin vznikla ako dcérska spoločnosť spoločnosti EKOL spol. s r. o. Brno (www.ekolbrno.cz) v roku 1996 pre zabezpečenie dodávok a servisu energetických zariadení na území Slovenska.

Hlavným výrobným programom spoločnosti EKOL je výroba parných turbín do maximálneho výkonu 70 MW.

Spoločnosť EKOL pôsobí v oblasti energetiky a zabezpečuje dodávky pre teplárenský, papiernický, cukrovarnícky a chemický priemysel. Ako popredný dodávateľ energetických celkov a výrobca parných turbín s dlhoročnými skúsenosťami sa zaoberá predovšetkým:

  • návrhom, vývojom a konštrukciou energetických celkov na základe požiadaviek zákazníka
  • dodávkou energetických celkov na kľúč
  • dodávkou parných kotlov a kotolní
  • výrobou a dodávkou protitlakových a kondenzačných parných turbín
  • diagnostikou zariadení
  • záručným a po záručným servisom zariadení

Výroba a dodávka turbín a náhradných dielov je realizovaná prostredníctvom výrobného závodu v EKOL energo, s.r.o., Brno (www.ekolenergo.cz).

Stavba strojov s mechanickým pohonom

Vývoj, konštrukcia, projekcia, výroba, montáž a opravy rotačných strojov s mechanickým pohonom, vrátane ich príslušenstva

Obchodná činnosť

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických, tlakových a plynových zariadení